VI. РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 13. (1) Потребителят е длъжен при получаване на доставката да прегледа доставените продукти и в случай, че същите не отговарят на изискванията на сключения договор за покупко-продажба същия ден да уведоми Доставчика за това на следния е-mail: info@beautyskin.bg, както и на телефон: 0887902732 .

(2) Срокът за разглеждане на рекламацията е до 30 дни от получаването й от страна на Доставчика.

(3) За да бъде разгледана рекламацията в нея следва Потребителят ясно и конкретно да опише в какво точно се състои причината за рекламация на продукта/ите, както и подробна информация за идентифициране на Потребителя и конкретните параметри на сключения с него договор за покупко-продажба. В съобщението за рекламация на продукта, Потребителят следва да посочи и банкова сметка, по която да бъде върната от Доставчика заплатената от него сума, в случай, че рекламацията бъде уважена.

(4) Доставчикът е длъжен да уведоми Потребителя, на посочения от него при регистрацията е-mail, за резултата от разглеждането на рекламацията не по-късно от изтичането на тридесетия ден от получаването на уведомлението за рекламация.